យកសៀវភៅធ្វើមិត្ត ដូចមានបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សា

Message
  • ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

Articles

ប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺជាប្រការចាំបាច់

ចេញថ្ងៃទីៈ [22-05-2015] | បើកមើលៈ 3863 | Print |         
          បើមនុស្សមិនប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាឲ្យល្អទេ លទ្ធផលដែលកើតឡើងតែងនាំឲ្យឈឺក្បាលជានិច្ច។ កាលពីច្រើនឆ្នាំមុន
ចៃដន្យខ្ញុំបានជួបឧទាហរណ៍ដែលជួយអធិប្បាយពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បានយ៉ាងល្អ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងនៃ
សាកលវិទ្យាល័យមួយ។​

          ប្រធានផ្ញើឲ្យអនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាការៈ  ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផ្កាយដុះកន្ទុយហាឡីយ៍ នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅបរិវេណនេះ។
នេះគឺហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរាល់75ឆ្នាំម្ដងប៉ុណ្ណោះ។ ចូលហៅប្រធានផ្នែកហើយបញ្ជាឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុះសាស្ដ្រាចារ្យនិង
និស្សិតទៅជួបជុះគ្នានៅកីឡាដ្ឋាន ព្រមទាំអធិបាយអំពីបាតុតភូនេះដល់ពួកគេ។ បើមានភ្លៀង ចូលឈប់ធ្វើការសង្កេតការណ៍
ហើយលើកកម្មវិធីសិក្សាទៅសាលហាត់កីឡា ដើម្បីមើលភាគយន្ដពីផ្កាយដុះកន្ទុយជំនួសវិញ។

​​​​          អនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាការផ្ញើដល់ប្រធានកម្មការផ្នែកៈ តាមបទបញ្ជរបស់លោកប្រធាន ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផ្កាយដុះ​​​​​កន្ទុយ
ហាឡីយ៍ នឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅពីលើកីឡាដ្ឋាន។ បើកភ្លៀងធ្លាក់ ចូរលុបចោលកម្មវិធីសិក្សា  ហើយទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាល់
ហាត់ប្រាណរួមជាមួយសាស្ដ្រាចារ្យនិងនិស្សិត។ អ្នកនិងបានមើលភាគយន្ដស្ដីពីបាតុភូតដែលនឹងកើតឡើងរាល់75ឆ្នាំម្ដង។

          ប្រធានផ្នែកផ្ញើដល់សាស្ដ្រាចារ្យៈ តាមបញ្ជារបស់ប្រធានចម្លែក នៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផ្កាយដុះកន្ទុយហាឡីយ៍ នឹង
បង្ហាញខ្លួនក្នុងសាលហាត់ប្រាណ។ ក្នុងករណីភ្លៀងធ្លាក់លើកកីឡាដ្ឋាន លោកប្រធាននឹងមានបទបញ្ជាផ្សេង។ នេះគឺជារឿង
ដែលកើតឡើងរាល់75ឆ្នាំម្ដង។

​​​          សាស្ដ្រាចារ្យផ្ញើដល់និស្សិតៈ​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប្រធាននឹងបង្ហាញខ្លួននៅសាលហាត់ប្រាណរបស់យើង ព្រមជាមួយផ្កាយ
ដុះកន្ទុយហាឡីយ៍។ គឺជារឿដែលកើតរាល់75ឆ្នាំម្ដង បើភ្លៀងធ្លាក់ លោកប្រធាននឹងលុបចោលផ្កាយដុះកន្ទុយចោលនឹងបញ្ជាពួក
យើងឲ្យចេញទៅកីឡាដ្ឋានចម្លែករបស់យើង។

          សាស្ដ្រាចារផ្ញើសំបុត្រដល់អ្នកគ្រប់គ្រងៈ បើភ្លៀងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុខ លើកីឡាដ្ឋាននៃសកលវិទ្យាល័យ ប្រធានវ័យ75ឆ្នាំ
បុគ្គលដ៏ចម្លែកយើងនឹងលុបចោលថ្នាក់រៀនទាំងអស់និងបង្ហាញខ្លួនចំពោះមនុស្សទាំងសាលានៅសាល់ហាត់ប្រាណ ជាមួយប៊ិល
ហាឡីយ៍ និងផ្កាយដុះកន្ទុយ (ឈ្មោះវង់តន្តី្រដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពីអតីត)។

    ​  ​  ​​​ ​​ ស្កុត អាដាម អ្នកបង្កើតតុក្កតា ឌិលបឺត បានអធិប្បាយដល់អង្គភាពដែលសមាជិកម្នាក់ៗព្យាយាមការបំផ្លាញប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងតាមគ្រប់វិធី ដោយចៅហ្វាយបានបញ្ជួនបុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើការតាមគម្រាងដែលគេលុបចោលទៅហើយ ក្នុងរយៈ
ពេលមួយឆ្នាំ ក្រោយពីនោះទើបបញ្ឈប់បុគ្គលិកម្នាក់នោះចេញដោយចោទប្រកាន់ពីរបទចំណាយពេលប្រយោជន៍។​ ចំណែកឯ
បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារក៏គិតតែធ្វើតែឃោសនាផលិតផលគ្មានបានការ​ ហើយផ្សព្វផ្សាយចំពោះសាធារណជន រួចសុះឲ្យវិស្វករផ្នែក
ផលិតទំនិញនេះផលិតឲ្យរួចស្រេចតាមកាលដែលមិនអាចធ្វើបាន។ អ្នកដែលមានឋានៈកាន់តែខ្ពស់ប៉ុនណាឱកាសដែលអ្នក
ទាំងនោះមិនដឹងខ្យល់កាន់តែច្រើនប៉ុនណ្ណោះដែល។ មនុស្សគិតពូកែត្រូវគេដាក់ទោស ចំនែកមនុស្សខ្ជិលបែរជាបានរង្វាន់ ឯការ
សម្រេចចិត្តគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅតាមតែអំពើចិត្ត។ រឿងតុក្កតាមួយឈុតនេះជាអ្វីដែលអានហើយគឺរីករាយណាស់ តែអ្វីដែលជា
គួរឲ្យសង្វេគគឺមានពលកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនពេកហើយ។

           ​បើកអ្នកធ្លាប់នៅក្រុមដែលសមាជិកមិនធ្លាប់ឲ្យសមាជិកសដទៃដឹងថាមានអ្វីខ្លះកើតឡើង អ្នកប្រហែជាដឹងថា ការប្រា-
ស្រ័យទាក់ទងគ្នាដែលខ្វះចន្លោះតើវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សតានតឹងកម្រិតណាហើយ។ ក្រុមត្រូវគាំងដំណើរព្រោះគ្មាន អ្នកណាដឹងថា
ភារកិច្ចដ៏ពិតប្រាកដគឺអ្វីនោះ។ ភារកិច្ចនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេ ដរាណាសមាជិកម្នាក់ពីរចំណោមពីរនាក់ជឿថា ម្នាក់ទៀតជា
អ្នកធ្វើ ឬ មាននាក់លួចចម្លងការងាររបស់ម្នាក់ទៀត។ ផ្នែកផ្សេងៗក្នុងអង្គភាគនឹងប្រក់ប្រចាក់គ្នាព្រោះម្នាក់ៗជឿថា ខ្លួនកំពុងត្រូវ
ភាគីដទៃបំផ្លាញ។

          នៅក្នុងសៀវភៅ Empowered Teamsរបស់ វីឆាត វេល្លិនស៍-វិល្លៀមបៃហេម និង ជីន វិលសាន់ បញ្ជាក់ថា “ការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងឆ្លុះបង្ហាញពី ស្ទីល និងកម្រិតនៃកិច្ចរួមសហការក្នុងក្រុមសមាជិក និងរវាងសមាជិក និងដែលនៅពីក្រៅក្រម។ ក្រៅពីនេះ
នៅឆ្លុះបញ្ចាំងដល់វិធីដែល សមាជិក ចាត់ការទៅលើទំនាស់ កាសម្រេចចិត្ត និងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃផងដែល”។  

Book not found !!!!!!!!!!

 


ស្វែងរកសៀវភៅ

 

 

ស្ថិតិមិត្តអ្នកអាន

- ថ្ងៃនេះ91
- ​ថ្ងៃម្សិលមិញ449
- សប្ដាហ៍នេះ3893
- ខែនេះ11772
- សរុបទាំងអស់1402252
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 26 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ បឹងកក់១ ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទៈ 017 27 12 12, 016 98 88 37, 016 39 59 69
អ៉ីមែល: mindbooks_kh@yahoo.com, ហ្វេសប៊ុក្សៈ http://www.facebook.com/mindbooks

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2012 ដោយ ក្រុមបោះពុម្ភផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្ស

រចនាដោយ CamFirst Technologies Co., LTD
Copyright © 2019