យកសៀវភៅធ្វើមិត្ត ដូចមានបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សា

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
Message
  • ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

 


សៀវភៅចេញថ្មី

តម្លៃៈ 18000​​​
កូដសៀវភៅ: 110
ISBN: 978-999-63-09-93-9
តម្លៃៈ 12000​​​
កូដសៀវភៅ: 004
ISBN: 978-999-63-09-95-3
តម្លៃៈ 15​000​​​
កូដសៀវភៅ: 003
ISBN: 978-999-63-47-09-2

អត្ថបទថ្មីៗ

និយមន័យនៃការគិតវិភាគ

ចេញថ្ងៃទី [14-11-2014]
និយមន័យនៃការគិតវិភាគ
ពណ៌នាខ្លីៗ ៖ ​​​​          ការវិភាគ (Analysis) មានន័យថា ជាការបែងចែកបំបែកធាតុផ្សំនៃវត្ថុមួយ    ឲ្យចេញជាផ្នែកៗ ដើម្បីសិក្សាស្វែងរ អានបន្ត...

បង្ហាញ​អត្ថ​បទទាំងអស់ ...​
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 78 ផ្លូវលេខ 202 សង្កាត់ ទឹកល្អក់ 3 ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទៈ 017 27 12 12, 016 98 88 37, 016 39 59 69
អ៉ីមែល: mindbooks_kh@yahoo.com, ហ្វេសប៊ុក្សៈ http://www.facebook.com/mindbooks

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2012 ដោយ ក្រុមបោះពុម្ភផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្ស

រចនាដោយ CamFirst Technologies Co., LTD
Copyright © 2014