.brd

កូដ​សៀវភៅ: 105 វិធីចៀសវាង 199 ស្ថានការណ៍ ធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា

  • 2.75 $

Quantity

Categories: ការអភិវឌ្ឍខ្លួន - វិធីសាស្រ្តជំនួញ

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវកំណត់ឲ្យមានពេលវេលាត្រឹមតែ ២៤ ម៉ោង ឬត្រឹមតែ ១៤៤០ នាទី ឬក៏ត្រឹមតែ ៨៦ ៤០០ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ

ក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកខ្លះប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនយ៉ាងឆ្លាតវៃធ្វើឲ្យទទួលជោគជ័យយ៉ាងច្រើន។ គោលបំណងសៀវភៅមួយនេះ

ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងស្ថានការណ៍ផ្សេងៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងទទួលជ័យជម្នះលើឧបសគ្គ

ទាំងពួង ហើយថែមទាំងជួយអ្នកចៀសវាងស្ថានការណ៍មួយនេះ ដែលអាចកើតឡើងបានក្នុងថ្ងៃអនាគត។

      ស្ថានការណ៍ដែលបានពោលខាងលើក្នុងសៀវភៅនេះ ជាស្ថានការណ៍ទូទៅដែលជាផ្នែកមួយក្នុងជីវិតការងាររបស់អ្នក។

មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថា រៀងរាល់ថ្ងៃនេះ យើងចំណាយពេលជាង ៣០-៤០% ជាមួយស្ថានការណ៍ពន្យាពេលរបស់យើង

និងទំនាក់ទំនងដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់។ សៀវភៅមួយក្បលនេះនឹងជួយអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន

មិនថាការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ឬនៅផ្ទះ ថែមទាំងមានស្ថានការណ៍ផ្សេងៗដែលអ្នកតែងភ្លេច និងខាតបង់ពេលវាលាជាមួយនឹង

ស្ថានការណ៍ទាំងនោះដោយមិនបានតាំងចិត្ត។

      សៀវភៅមួយក្បាលនេះ មិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកដឹងពីស្ថានការណ៍ផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានការណែនាំឲ្យអ្នក

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងថែមទៀតផង។ ស្ថានការណ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេ

តែក៏ថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ទាំងពលកម្មការងារយ៉ាងជាក់ស្តែងផងដែរ។ អ្នកគួរចាំទុកថា "ភាពឆ្លាតវៃមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីជោគជ័យទេ អ្នកត្រូវមានថាមពលបន្ថែមទៀត នោះគឺអ្នកជំរុញ"

      អ្នកនឹងបានរៀនសូត្រពីវិធីភាគប្រើពេលវេលារបស់អ្នក ដោយធ្វើការពិសោធ ការប្រើពេលវាលារបស់អ្នក ថាតើក្នុងមួយ

ថ្ងៃៗអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ្វីច្រើនបំផុត និងរឿងទាំងនោះមានប្រយោជន៍តិចឬច្រើនកម្រិតណាចំពោះអ្នក។

អ្នកនឹងដឹងគ្រប់ពេលថាអ្នកប្រើពេល​វេលាមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ និងប្រើយ៉ាងដូចម្តេច។

      ចាប់ផ្តើមសិក្សាស្ថានការណ៍ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលវេលាតែម្តងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលា។

ជំពូកទី ១ ខាតពេលវេលាទៅលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ

១.       អ្នកចាំបាច់ត្រូវជួបនឹងបុគ្គលិកលក់ដែលអ្នកមិនបានណាត់ទុកមុន

២.       ជាញឹកញាប់កូនចៅសុំឲ្យអ្នកជួយការងារ

៣.      អ្នកណាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ តែគេមកយឺត

៤.       អ្នកចូលរួមប្រជុំមានរឿងផ្សេងៗត្រូវនិយាយច្រើនទៀត ទោះបីជាការប្រជុំបានចប់ទៅហើយ

៥.       អ្នកតែងជាប់មាត់សន្យាទទួលការងាររបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាប្រចាំ

៦.       មិត្តរួមការងារចូលចិត្តនិយាយរឿងឲ្យស្តាប់ តែអ្នកមិនសូវចង់ដឹងឮ

៧.       ចៃដន្យអ្នកមានណាត់សំខាន់ពីរដែលកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ

៨.       អ្នកតែងគិតឬធ្វើអ្វីៗច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយ

៩.       អ្នកតែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់គ្រប់ពេលវេលា

១០.    អ្នកត្រូវជាប់ជំពាក់នឹងលំដាប់ជាន់ថ្កាក់ការងារ បែបបទ និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ

១១.    អ្នកមិនដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រជុំឬត្រៀមឆ្លើយតបនឹងសំណួរ

១២.    អ្នកចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់រឿងដែលអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គេជាប្រចាំ

១៣.   មិត្តរួមការងារជាបុគ្គលទុទ្ទិដ្ឋិនិយម

១៤.    អ្នកត្រូវប្រឈមនឹងបុគ្គលកំពូលអ្នកពន្យាពេល

១៥.    មិត្តរួមការងារអស់ទឹកចិត្ត មិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្លួន

១៦.    អ្នកដទៃតែងខ្ទាស់ជើងធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលជាប្រចាំ

១៧.   អ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកពូកែដេញដោលនាំឲ្យរំខាន

១៨.    មិត្តរួមការងារមិនចុះសម្រុងគ្នា

១៩.    អតិថិជនឬសមាជិកក្រុមការងារ ណាត់ទុកហើយធ្វើឲ្យអ្នករង់ចាំយូរ

 

ជំពូកទី ២ ខាតពេលវេលាទៅលើសម្ភារៈការិយាល័យ

២០.    អ្នកត្រូវទទួលទូរសព្ទយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃៗ

២១.    អ្នកត្រូវខាតពេលវេលាជាមួយនឹងការឆែកលេខទូរសព្ទ

២២.    អ្នកទូរសព្ទទៅដៃគូសន្ទនា តែមិនបានជួប

២៣.   អ្នកមានកុំព្យួទ័រដើម្បីជួយសម្រួលការងារ តែអ្នកមិនដឹងពីវិធីប្រើ

២៤.    អ្នកមិនធ្លាប់ទាញប្រយោជន៍ពីសៀវភៅ Yellow Pages សោះ

២៥.    អ្នកទូរសព្ទផ្លូវឆ្ងាយទៅរកគូសន្ទនា តែមិនជួប

២៦.    កុំបណ្តោយឲ្យទូរសព្ទមានអំណាចលើពេលវេលារបស់អ្នក

២៧.   អ្នកត្រូវប្រើពេលដើម្បីឲ្យស្ទាត់ជំនាញនឹងកុំព្យូទ័រថ្មី

ជំពូកទី ៣ ចាតពេលវេលាទៅលើបែបបទទម្រង់ការងារផ្សេងៗ

២៨.    ធ្វើតាមគេចុះ

២៩.    ធ្វើការងារឬកិច្ចការធ្ងន់ជាងអ្នកដទៃ

៣០.   អ្នកភ្លេចត្រួតពិនិត្យមើលការណាត់របស់ខ្លួន

៣១.   អ្នកតែងឈរតម្រង់ជួរដើម្បីថតចម្លងឯកសារ

៣២.   អ្នកផ្តល់សារៈសំខាន់និងចំណាយពេលច្រើនលើកិច្ចការមិនចាំបាច់

៣៣.   អ្នកខាតពេលវេលាអង្គុយគិតថាការងារមួយណាសំខាន់ជាងមួយណា

៣៤.   អ្នកខាតពេលវេលារៀបចំទុកដាក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវកន្លែង

៣៥.   អ្នកតែងធ្វើអ្វីដោយវិធីដដែលៗជានិច្ច

៣៦.   អ្នកខាតពេលវេលាទៅលើម៉ោងសម្រាកច្រើនពេក

៣៧.   ការងារកំប៉ិកកំប៉ុកដណ្តើមពេលវេលាពីការងារសំខាន់ៗ

៣៨.   អ្នកមិនបានប្រើពេលវេលាសំខាន់នៃថ្ងៃនីមួយៗក្នុងសកម្មភាពការងារ

៣៩.   ការមិនចេះបត់បែនចង្វាក់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង

៤០.    អ្នកមិនបានត្រៀមទិន្នន័យសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងសំណួរ

៤១.    អ្នកចំណាយពេលវេលាលើការអានសិក្សាទិន្នន័យច្រើនហួសពេក

៤២.    អ្នកខាតពេលវេលាទៅលើការសួរសំណួររាយរងជាជាងការសួរសំណួរសំខាន់ៗ

៤៣.   អ្នកចូលចិត្តសន្សំរឿងពិបាកៗទុកធ្វើម្នាក់ឯង

៤៤.    អ្នកតែងបា្រប់ខ្លួនឯងជាប្រចាំថា "ស្អែកធ្វើមែនទែនហើយ"

៤៥.    អ្នករក្សាទុកឯកសារមិនចាំបាច់ច្រើនហួសពេក

៤៦.    ពេលសរសេរសំបុត្រ អ្នកត្រូវកែសម្រួលត្តងហើយម្តងទៀត

៤៧.   អ្នកប្រើប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលអ្នកមានស្រាប់មិនទាន់អស់

៤៨.    អ្នកប្រញាប់ផ្តល់ចម្លើយទៅលើរឿងខ្លះឆាប់រហ័សពេក

៤៩.    អ្នករក្សាទុកឯកសារគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងសឺមីជាមួយគ្នាទាំងអស់ឮ

៥០.    អ្នកមិនដែលរៀបចំកាលវិភាគសម្រាប់ខ្លួនឯងសោះឡើយ

៥១.    របៀបរៀបចំមិនបង្កការងាយស្រួលនៅកន្លែងធ្វើការ

៥២.    ចូរកុំបណ្តោយឲ្យទ្រនិចនាឡិកាជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាធ្វើការអ្នក

៥៣.   អ្នកខាតពេលវេលាត្រឡប់ទៅពិនិត្យកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើរួចហើយ

៥៤.    អ្នកទទួលស្គាល់ពាក្យដោះសាររបស់អ្នកដទៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេល

៥៥.    អ្នកខាតពេលវេលាក្នុងការដាស់តឿនអ្នកដទៃ

៥៦.    អ្នកប្រគល់ការងារហួសពីសមត្ថភាពអ្នកប្រតិបត្តិ

៥៧.   អ្នកមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិត

៥៨.    អ្នកមិនធ្លាប់ប្រាប់អ្នកដទៃសោះពេលអ្នកចេញទៅធ្វើកិច្ចការខាងក្រៅ

៥៩.    អ្នកគ្មានកាក់ដើម្បីទូរសព្ទពេលដែលអ្នកត្រូវការ

៦០.    អ្នកមិនដែលសាងគុណតម្លៃចំពោះពេលវេលារបស់ខ្លួនទាល់តែសោះ

៦១.    អ្នកតែងជួបនឹងក្រុមមនុស្សដែលចូលចិត្តតម្រង់ជួរកាត់មុខ

៦២.    អ្នកមិនបានទទួលរបាយការណ៍ពីភាពជឿនលឿនរបស់ការងារ

៦៣.   អ្នកភ្លេចការងារដែលខ្លួនបម្រុងយកទៅធ្វើនៅផ្ទះ

៦៤.    ចូរកុំព្យាយាមពន្យាពេលណាត់បន្តទៀត

៦៥.    អ្នកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងពេលវេលាច្រើនហួសពេក

៦៦.    ចូរកុំមើលរំលងរឿងសំខាន់ៗបន្តិចបន្តួច

៦៧.   អ្នកមានអ្នកចូលរួមក្នុងការងារហួសពីការចាំបាច់

៦៨.    អ្នកមានកិច្ចការដទៃផ្សេងៗច្រើនរហូតគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង

៦៩.    អ្នកបណ្តោយឲ្យរឿងមិនសំខាន់ក្លាយជារឿងសំខាន់ចំពោះខ្លួន

៧០.   អ្នកដោះសាយករួចខ្លួនជានិច្ចថា "គ្មានពេល"

៧១.   អ្នកតែងបញ្ចេញអារម្មណ៍ដាក់អ្នកដទៃជាប្រចាំ

៧២.   ចូរស្តាប់តែរឿងដែលអ្នកត្រូវការដឹងតែប៉ុណ្ណោះ

៧៣.   អ្នកតែងធ្វើអ្វីៗផ្សេងខុសពីគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក

៧៤.   អ្នកសម្រេចចិត្តខណៈពេលមានទិន្នន័យមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់

៧៥.   អ្នកមិនធ្លាប់ត្រិះរិះពិចារណាបុគ្គលធ្វើការជុំវិញអ្នកសោះ

៧៦.   អ្នកមិនដែលពិនិត្យឡើងវិញពីកំហុសរបស់ខ្លួនម្តងណាឡើយ

៧៧.   អ្នកគិតថាការកំណត់ពេលធ្វើការងារគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍

៧៨.   មើលអ្វីក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាន

៧៩.   ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលនៅក្បែរខ្លួន ឬការងារដែលអ្នកនឹកដល់វាជាប្រចាំ

៨០.    អ្នកមិនដែលរិះរកវិធីថ្មីៗដើម្បីជួយសន្សំពេលវេលាធ្វើការឡើយ

៨១.    អ្នកអង្គុយជាប់នឹងកៅអីដែលអ្នកចូលចិត្តពេញមួយថ្ងៃ

៨២.    ខាតពេលជាមួយការរកលេខទូរសព្ទ

៨៣.   មិនចេះប្រមាណកម្លាំងខ្លួនឯង

៨៤.    ខ្វះការយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតនៃការងារ

៨៥.    អ្នកមិនព្រមជួលអ្នកឯកទេសឲ្យមកដោះស្រាយបញ្ហា

៨៦.    អ្នកមិនបានទូរសព្ទបញ្ជាក់អំពីការណាត់ជួបរបស់អ្នក

៨៧.   អ្នកដាក់កំណត់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការម្តងត្រឹមតែមួយមុខ

៨៨.    អ្នកធ្វើអ្វីៗដោយមិនរំពឹងផលប្រយោជន៍លើផ្នែកផ្សេង

៨៩.    អ្នកបណ្តោយឲ្យការងារតូចតាចគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់អ្នក

៩០.    អ្នកមិនដែលពិនិត្យពិចារណាពីកំហុសឆ្គង

 

ជំពូកទី ៤ ខាតពេលវេលាទៅលើការពន្យារពេល

៩១.    អ្នកតែងរង់ចាំទាល់តែដល់វិនាទីចុងក្រោយទើបចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ

៩២.    អ្នកមិនព្រមគណនាពេលវេលាទុកជាមុន

៩៣.   អ្នកចូលចិត្តផ្អឹបបញ្ហាទុកជានិច្ច

៩៤.    អ្នកចំណាយពេលដេកច្រើនពេក

៩៥.    អ្នកពន្យាពេលការងារព្រោះខ្លាចក្រែងធ្វើមិនបានល្អ

៩៦.    អ្នកតែងគេចមិនព្រមសួរសំណួរ

៩៧.   អ្នកអូសបន្លាយពេលនៃការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ

៩៨.    អ្នកធុញទ្រាន់នឹងការហើបមាត់សួរ

៩៩.    អ្នកទុកឯកសារសំខាន់ៗខុសកន្លែងគ្នា

១០០.  អ្នករង់ចាំឲ្យដល់ពេលសមរម្យជាមុនសិន

១០១.  អ្នកបន្ទោសអ្នកដទៃជានិច្ច

១០២. អ្នកតែងតែមិនរៀបចំការងារថ្ងៃស្អែកឲ្យរួចរាល់នៅថ្ងៃនេះ

១០៣. ធ្វើការងារក្នុងចំណោមសំឡេងអ៊ូអែ

១០៤.  អ្នកមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាប្រចាំ

១០៥.  អ្នកពន្យារពេលការងារសំខាន់ៗ

១០៦.  អ្នកមិនហ៊ានលើកពីបញ្ហាឲ្យអ្នកដទៃបានដឹង

១០៧. អ្នករត់គេចពីបញ្ហា

១០៨.  អ្នកតម្រង់រកតែប្រយោជន៍ធំ

១០៩.  អ្នកតែងទោរទន់តាមអ្នកដទៃ

១១០.  អ្នកដទៃប្រគល់ការងារមិនទាន់រួចរាល់មកឲ្យអ្នកវិញ

១១១.  អ្នកមិនធ្លាប់ជូនរង្វាន់ដល់អ្នកណាម្នាក់ជាការតបស្នងទេ

 

ជំពូកទី ៥ ខាតពេលវេលាទៅលើការទទួលខុសត្រូវច្រើនពេក

១១២. អ្នកជាមនុស្សជ្រក់ជ្រេញហួសពេក

១១៣. អ្នកមានចៅហ្វាយនាយដែលមិនព្រមផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នក

១១៤.  អ្នកខឹងច្រឡោតជាមួយនឹងរឿងតូចតាច

១១៥.  អ្នកតែងចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលមិនត្រូវតាមកាលៈទេសៈ

១១៦.  អ្នកទទួលការងារដែលមិនស័ក្តិសមនឹងពេលវេលាដែលមាន

១១៧. អ្នកខាតពេលវេលាជាមួយនឹងរឿងដែលមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួន

១១៨.  អ្នកពេញចិត្តតែនឹងអ្វីដែលត្រូវតាមស្តង់ដារ

១១៩.  បញ្ហានៅឯផ្ទះ

 

ជំពូកទី ៦ ខាតពេលវេលាទៅលើរឿងរៀបចំផែនការ

១២០. អ្នកគេចមិនព្រមរៀបចំផែនការគោលដៅរបស់ខ្លួន

១២១. អ្នកបោះបង់គោលដៅសំខាន់

១២២. អ្នកតែងប៉ាន់ស្មានហេតុការណ៍ដោយខ្លួនឯង

១២៣. អ្នកមើលរំលងការកំណត់ដែលបានរៀបចំទុក

១២៤. អ្នកខ្វះការរៀបចំផែនការក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ

១២៥. អ្នកប៉ាន់ស្មានអ្វីទុកឆ្ងាយហូសហេតុពេក

១២៦. អ្នកកំណត់ព្រំដែនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

១២៧. អ្នកជាប់ជំពាក់នឹងវិធីប្រតិប្តិការងារតាមបែបតែមួយ

១២៨. អ្នកមានផែនការណ៍ច្រើន តែមិនបានធ្វើអ្វីសោះ

១២៩. អ្នកខកចិត្តនៅពេលផែនការបរាជ័យ

១៣០. អ្នកគិតថានឹងធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯង

១៣១. អ្នកបោះបង់ចោលការធ្វើការងារតាមផែនការដែលបានរៀបចំទុក

១៣២. អ្នករៀបចំផែនការដោយគ្មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់

១៣៣. អ្នកមើលរំលងការផ្ទេរការងារទៅឲ្យអ្នកដទៃ

១៣៤. អ្នកងប់នឹងការងាររហូតដល់ភ្លេចពេលសម្រាក

១៣៥. អ្នកខាតពេលបន្ទោសអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជុំវិញអ្នកពេលអ្នកបរាជ័យ

 

ជំពូកទី ៧ ខាតពេលវេលាទៅលើវិធីប្រតិបត្តិ

១៣៦. អ្នកមិនបានរៀបប្រព័ន្ធរក្សាទិន្នន័យឲ្យល្អគ្រប់គ្រាន់

១៣៧. អ្នកមិនដែលសួរយោបល់អ្នកដទៃឡើយ

១៣៨. អ្នកត្រូវគេកាច់ច​ង្វាក់ជាប្រចាំ

១៣៩. អ្នកព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសពេក

១៤០.  អ្នកខាតពេលក្នុងការទិញរបស់របរជាច្រើនសារក្នុងខែនីមួយ

១៤១.  អ្នកមិនបានរក្សាទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗ

១៤២. អ្នកចំណាយពេលអានសៀវភៅប្រចាំខែច្រើនពេក

១៤៣. អ្នកចំណាយពេលមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេក

១៤៤.  អ្នករក្សាទុកឯកសារចាស់ៗច្រើនពេក

១៤៥.  អ្នកខាតពេលនឹងស្ទះចរាចរ

១៤៦.  អ្នកព្រងើយកន្តើយនឹងការដាក់ទោសអ្នកដទៃ

១៤៧. អ្នកធ្វើចេះដឹងគ្រប់រឿង

១៤៨.  អ្នកខាតពេលខឹងការឆ្លើយតបសំណួរដដែលៗ


ជំពូកទី ៨ ខាតពេលវេលាទៅលើការសម្រេចចិត្ត

១៤៩.  អ្នកគិតថាអ្នកដទៃជួយការងារអ្នកមិនបាន

១៥០.  អ្នកមិនធ្លាប់សាកល្បងប្រើទិន្នន័យពីជំនួយការឡើយ

១៥១.  អ្នកមិនចូលចិត្តសង្គមនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួន

១៥២. អ្នកខ្វះភាពស្ទុះស្ទាក្នុងការងារ

១៥៣. អ្នកមិនបានប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍

១៥៤.  អ្នកមិនដែលប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យា

១៥៥.  អ្នកត្រូវអ្នកដទៃពឹងពាក់ជានិច្ច

១៥៦.  អ្នកខាតពេលអានកាសែតច្រើនពេក

១៥៧. អ្នកមានជម្រើលក្នុងការសម្រេចចិត្តច្រើនហួសពេក

១៥៨.  អ្នកទុកពេលក្នុងការរង់ចាំចម្លើយឲ្យខាតបង់ទៅដោយឥតប្រយោជន៍

១៥៩.  អ្នកខាតពេលក្នុងការរង់ចាំការងារមួយចំនួន

១៦០.  អស់របស់សំខាន់ៗនៅពេលអ្នកត្រូវការប្រើ

១៦១.  អ្នកមិនស្គាល់ឈ្មោះបុគ្គលិកដែលអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយ

១៦២. អ្នកនៅក្រោមបញ្ជាមិនអាចធ្វើការងារដែលអ្នកប្រគល់ឲ្យ

១៦៣. អ្នកបារម្ភពីកាងារខ្លាំងពេក

១៦៤.  អ្នកចូលចិត្តអង្គុយរវើរវាយទាំងកណ្តាលថ្ងៃ

១៦៥.  អ្នកខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់

១៦៦.  អ្នកមិនសូវសារៈសំខាន់ទៅលើទិន្នន័យចាស់

 

ជំពូកទី ៩ ខាតពេលវេលាទៅលើរឿងទំនាក់ទំនង

១៦៧. អ្នកតែងតែសួររឿងរ៉ាវដដែលៗជាប្រចាំ

១៦៨.  អ្នកខាតពេលជាមួយការឆ្លើយតបញ្ហាតាមសំបុត្រច្រើនពេក

១៦៩.  អ្នកនិយាយកុហកជាប្រចាំ

១៧០. អ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀបរាប់ទុកលំបាករបស់អ្នកដទៃ

១៧១. អាសយដ្ឋានដែលអ្នកនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមិនត្រឹមត្រូវ

១៧២. អ្នកខាតពេលលើការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមួយចំនួនច្រើនហួសពេក

១៧៣. អ្នកមិនសូវយកចិត្តទុកស្តាប់អ្នកដទៃ

១៧៤. អ្នកមិនបើកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃរិះគន់លើការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញ

១៧៥. អ្នកកើតទុកនឹងការងារខ្លាំងពេក

១៧៦. អ្នកមិនធ្លាប់ប្រើឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ

១៧៧. អ្នកស្នើរគំនិតយោបល់ខុសពេលវេលា

១៧៨. អ្នកតែងត្រូវគេសួរសំណួរច្រើនជាប្រចាំ

១៧៩. ឥរិយាបថតរបស់អ្នកមិនសូវមានភាពជាមិត្តិ

១៨០.  អ្នកបណ្តោយឲ្យឱកាសទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃកន្លងផុតទៅ

១៨១.  អ្នកប្រើពាក្យសម្តីដែលពិបានយល់

១៨២. អ្នកព្យាយាមអធិប្បាយពីរឿងដែលខ្លួនដឹងមិនច្បាស់

១៨៣. ប្រើភាសាក្នុងសំបុត្រផ្អែមរលួយជ្រុលពេក

១៨៤.  អ្នកមិនបានកំណត់លំដាប់និងពេលវេលាលើអ្វីដែលត្រូវនិយាយ

១៨៥.  អ្នកមិនបានពិចារណាកម្រិតចំណេះដឹងអ្នកដែលនឹងទទួលសារអ្នក

 

ជំពូកទី ១០ ខាតពេលវេលាទៅលើកង្វះភាពហ្មត់ចត់ល្អិតល្អន់

១៨៦.  អ្នករវល់ការងារដទៃច្រើនពេក

១៨៧. អ្នកគរទុកការងារចោលច្រើនពេក

១៨៨.  អ្នកធ្វើការដោយខ្វះសមាធិ

១៨៩.  អ្នកសន្យាផ្តេសផ្តាស់

១៩០.  អ្នកមកធ្វើការយឺត

១៩១.  អ្នកមិនសូវស្វាហាប់ក្រោយពីរអាហារថ្ងៃត្រង់​

១៩២. អ្នកមិនហ៊ានពន្យារពេលណាត់ពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួន

១៩៣. អ្នកមានឯកសារត្រូវចុះហត្ថលេខាពេញមួយថ្ងៃ

១៩៤.  អ្នកមិនបានពិចារណាបញ្ហាយ៉ាងហ្មត់ចត់ល្អិតល្ងន់

១៩៥.  អ្នកមិនដែលកែប្រែចរិតមិនល្អរបស់ខ្លួនឡើយ

១៩៦.  អ្នកទូរសព្ទឆ្លើយតបច្រើនពេកក្នុងមូយថ្ងៃៗ

១៩៧. អ្នកមិនប្រើពេលសម្រាកចុងសប្តាហ៍ឲ្យពេញលេញទេ

១៩៨.  អ្នកមិយកចិត្តទុកដាក់នឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឡើយ

១៩៩.  អ្នកមិនបើកចិត្តទូលាយទទួលយកវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងថ្មីៗឡើយ 

 

ជំពូកទី១១​ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា

Product you may like

Thanks for interesting in our products, here we have some more items recommended.