.brd

ធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត

  • 5.5 $

Quantity

Categories: ការអភិវឌ្ឍខ្លួន - វិធីសាស្រ្តជំនួញ

 យើងខ្ញុំជឿថា លោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងស្ថានការណ៍ខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងគ្មានចិត្តចង់ធ្វើអ្វី មិនដឹងថាត្រូវធ្វើបន្ត

ដំណើរជីវិតទៅតាមផ្លូវណា។ ប្រសិនបើធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងបែបនេះ ហេតុផលមួយគឺអាចមកពីលោកអ្នកគ្មានក្តីសុបិននិងគ្មាន

គោលដៅជាក់លាក់ដែលត្រូវដើរទៅមុខ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមានក្តីសុបិន(ឬក្តីស្រមៃ) នោះវានឹងជួយឲ្យលោកអ្នកកើត

មានក្តីសង្ឃឹម កើតមានឆន្ទៈចង់ស្ទុះងើបឡើងដេញតាមក្តីស្រមៃឲ្យក្លាយជាការពិតជាមិនខាន។ ជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗ ចាប់

បដិសន្ធិមកហើយ ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចជោគជ័យខ្ពស់បំផុតចាំបាច់ត្រូវតែមានក្តីសុបិន ហេតុនេះ

លោកអ្នកមិនត្រូវឈប់សុបិនជាដាច់ខាត។

        នៅពេលដែលយើងមានក្តីសុបិន នោះរាប់ថាជាការល្អមួយរួចហើយតែប្រការសំខាន់ជាងនេះមួយទៀតគឺការប្រិតបត្តិ។

គឺត្រូវគិតថា តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្តីសុបិនក្លាយជាការពិតលុះដល់ពេលនេះហើយ លោកអ្នកនឹងមានសំណួរមួយទៀត

ដែលត្រូវចោទសួរគឺ តើក្តីសុបិននោះអាចក្លាយជាការពិតបានដែរឬទេត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសៀវភៅ

"ធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត" នេះអាចជួយលោកអ្នកបាន។

        សៀវភៅ "ធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត" នឹងជួយឲ្យលោកអ្នកមើលឃើញពីគុណតម្លៃនិងសារៈសំខាន់នៃសុបិននេះ។

ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកអាចឆ្លើយបានថា "តើក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នក

អាចក្លាយជាការពិតបានដែរឬទេ?" អ្នកនិពន្ធបានលើកជាសំណួរ ១០ សំណួរ ដូចជា តើសុបិននោះពិតជាសុបិនរបស់យើង

មែនឬតើយើងឈានទៅជិតដល់សុបិនប៉ុនណាហើយតើសុបិនរបស់យើងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែឬទេនិងថា  

តើយើងមានផែនការឆ្ពោះទៅរកសុបិននោះហើយឬនៅ?... ជាដើម។ ម៉ាក្សវេល បានបញ្ជាក់ថា  បើលោកអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរ

ទាំង ១០ នោះបានហើយលោកអ្នកក៏នឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យសុបិននោះក្លាយជាការពិតបាន។

        សម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្លាប់បានអានស្នាដៃ ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល រួចមកហើយមុខជាអាចកាត់ស្មានបានអំពីវិធីអធិប្បាយ

របស់គាត់ច្បាស់ណាស់ មិនថាជាការលើកយកពាក្យសម្តី ឬបទពីសោធរបស់បុគ្គលសំខាន់លើលោកមកអធិប្បាយ ឬលើក

យករឿងរ៉ាវបុគ្គលល្បីៗធ្វើជាគំរូសាងកម្លាំងចិត្តដល់លោកអ្នកជាដើម។ ក្នុងសៀវភៅនេះគាត់បានលើកយករឿងរ៉ាវរបស់

អាណុល ស្វាតហ្សេនេហ្គ័រ ស្ទីវិន ស្ពីលបឺត បុប ថេល័រ និងបុគ្គលល្បីល្បាញដទៃជាច្រើនទៀត។ ចំណែកលោកអ្នកដែល

មិនធ្លាប់អានស្នាដៃរបស់ ចន ស៊ី ម៉ាក្សវេល យើងខ្ញុំសូមសំណូមពរថាមិនគួររំលងស្នាដៃរបស់គាត់ទេ ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធ

សៀវភៅបែបផ្នត់គំនិតអ្នកដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លើលោក សរសេរស្នាដៃបានជាង៦០ចំណងជើងនិងលក់ បានរហូតដល់

ជិត ២០ លានក្បាលមកហើយ។

        យើងខ្ញុំសូមរំឭកសាជាថ្មីថា បើលោកអ្នកមានសុបិន ហើយចង់ឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិត សៀវភៅនេះពិតជាជួយណែនាំ

លោកអ្នកបានបើមិនច្រើនក៏តិច និងជាពិសេសសូមលោកអ្នក ឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំង ១០ នោះឲ្យបាន។ សូមកុំចុះចាញ់

សូម្បីតែធ្លាក់ទឹកចិត្ត ហើយសូមកុំដកថយ ត្រូវបោះជំហានឲ្យដល់ត្រើយ!...

ដោយក្តីគោរពនិងជួយផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្ត

តើសុបិនរបស់អ្នកគឺអ្វី?

ជំពូកទី១      សំណួរអំពីភាពជាម្ចាស់ការ

                 តើសុបិននោះជារបស់យើងពិតមែនឬ?

ជំពូកទី ២     សំណួរអំពីភាពជាក់លាក់

                 តើយើងឃើញរូបភាពនៃសុបិនជាក់លាក់ដែរឬទេ?

ជំពូកទី ៣     សំណួរអំពីសភាពពិតជាក់ស្តែង

                 តើយើងអាចគ្រប់គ្រងបច្ច័យផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យសុបននោះ សម្រេចដល់គោលដៅបានដែរឬទេ?

ជំពូកទី ៤     សំណួរអំពីបំណងប្រាថ្នា

                 តើសុបិននោះជំរុញឲ្យយើងខំស្វះស្វែងរកដែរឬទេ?

ជំពូកទី ៥     សំណួរអំពីមាគ៌ាដែលត្រូវដើរ

                 តើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកសុបិនហើយឬនៅ?

ជំពូកទី ៦     សំណួរអំពីមនុស្ស

                 តើមានមនុស្សចាំបាច់សម្រាប់សុបិននោះហើយឬនៅ?

ជំពូកទី ៧     សំណួរអំពីការចុះទុន

                 តើយើងពេញចិត្តចុះទុនដើម្បីសុបិនដែរឬទេ?

ជំពូកទី ៨     សំណួរអំពីការខំប្រឹងប្រែង

                 តើយើងខិតទៅជិតសុបិនដល់កម្រិតណាហើយ?

ជំពូកទី ៩     សំណួរអំពីការបំពេញក្តីសុខឲ្យជីវិត

                 តើការធ្វើដំណើរទៅរកសុបិនធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខដែរឬទេ?

ជំពូកទី ១០   សំណួរអំពីភាពសំខាន់

                 តើសុបិនរបស់យើងមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដទៃដែរឬទេ?

សរុបសេចក្តី  ងាកក្រោយ ដើម្បីសម្លឹងទៅមុខ​

Product you may like

Thanks for interesting in our products, here we have some more items recommended.